Kariera

Chcesz dołączyć do naszego zespołu?
Sprawdź, kogo aktualnie poszukujemy

W Centrum Obsługi Biznesu wyznajemy zasadę „Praca bez uprzedzeń”– nie ma znaczenia dla nas Twój wiek, płeć, plany powiększenia rodziny, kolor włosów i styl ubioru. Nie oczekujemy od Ciebie wieloletniego doświadczenia, czy odpowiedniego wykształcenia. Liczy się zaangażowanie i to, że po prostu chcesz pracować.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę plus premię, a także system wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń, ubezpieczenie firmowe, darmowe lekcje angielskiego, prywatną opiekę medyczną, karnet na siłownie oraz liczne firmowe konkursy, a także pokój rozrywki i relaksu.

Sprawdź, mamy nadzieję, że spodoba Ci się u nas :) Zapraszamy Cię również na naszą stronę na Facebooku, możesz tam zobaczyc, jak się u nas żyje :)

Poniżej przedstawiamy standardowy tryb aplikowania, masz również możliwość aplikowania on-line poprzez specjalny formularz rekrutacji WELL DONE

Aktualnie poszukujemy

Konsultantów telefonicznych – bez doświadczenia!
Aplikuj c
Konsultant ds. Sprzedaży Telefonicznej Orange
Aplikuj c

Standardy rekrutacji

Poznaj nasz zespół

Poznaj zespół naszych najlepszych specjalistów. To oni wspierają Cię swoim doświadczeniem.

Weronika Bocian

Konsultant Telesprzedaży

Jak wygląda Twoja praca w COB?

W: Od maja 2008 r. pracuje w Centrum Obsługi Biznesu sprzedając produkty sieci telefonii komórkowej klientom biznesowym.

Telesprzedaż uważa się za najtrudniejszy obszar pracy w call center. Czy tak jest rzeczywiście?

W: To nie jest łatwa praca, natomiast telesprzedaży można się nauczyć, wymaga to chęci i motywacji. Jest to tak samo forma handlu niezależnie od tego czy z klientem mamy kontakt twarzą w twarz czy przez telefon. Doświadczenie nabywa się z czasem, a wszystkiego uczy się na szkoleniach i podczas rozmów telefonicznych. Przedsiębiorcy tel w opinii telemarketerów są trudniejszym klientem niż inni odbiorcy towaru, gdyż rzadziej odbierają telefon, kończą rozmowę zasłaniając się brakiem czasu lub po prostu rzucają słuchawką. Dlatego w takich przypadkach należy zrozumieć, że odmowa to naturalna reakcja klienta na coś nowego i przyzwyczaić się do takich sytuacji. Powszechnie wiadomo, że klienci podczas rozmowy niczym już nie są Nas w stanie zaskoczyć ;) Na pewno nowa osoba, która wdraża się dopiero w przedsprzedaż musi przetrwać ten tzw. pierwszy etap, potem będzie już łatwiej.Nauka technik sprzedaży, odpowiedni ton głosu i wiedza na temat produktu wiele dają w tego typu pracy, natomiast cechy charakteru konsultanta telefonicznego są również ważne, gdyż osoba, która chce związać się z tą pracą powinna być odporna na stres, wyłączając swoje wewnętrzne emocje.

Podobno w  realizacji projektów masz wyżej ustawione cele niż inni konsultanci?

W: Coś w tym jest, że od osoby z takim stażem wymaga się więcej zgodnie z jej doświadczeniem i umiejętnościami natomiast również sama sobie cele stawiam wyżej, aby móc realizować, co miesiąc jak najlepsze wyniki sprzedażowe, ulepszać swoją pracę i być zadowolona coraz bardziej z tego, co robię.

Co Ciebie motywuje do osiągania takich wyników?

W: W tej pracy pracuję przede wszystkim po to, żeby coś przeżyć zobaczyć (jak Moje wyjazdy Kenia, Cypr, Słowenia, Portugalia) to mnie bardzo motywowało, poza tym coraz lepsze wyniki motywują do dalszej lepszej bardziej intensywnej pracy. W związku z tym rośnie pewności siebie, dlatego warto dać sobie szansę w tej pracy i nie zniechęcać się niepowodzeniami. Dla mnie najlepszą motywacją jestem ja sama, a że lubię to, co robię tym bardziej napędza mnie to do tego, żeby robić to coraz lepiej i nabywać nowe doświadczenie, które z miesiąca na miesiąc się zwiększa.

Marta Filipowska

Asystentka Zarządu

Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z COB?

M: Kiedy rozpoczynałam pracę w COB, zakładałam, że spędzę tu maksymalnie 3 miesiące, a minęły już 4 lata ;). Początki były ciężkie, wcześniejsza praca wymagała ode mnie mobilności i kreatywności, a tu 8 godzin uzupełniania raportów i opisywania bazy . Do domu wracałam zmęczona jak górnik po szychcie, ale wszystko jest kwestią przyzwyczajenia. Z biegiem czasu moje obowiązki zaczęły się zmieniać, otrzymywałam coraz bardziej ambitne zadania, w których mogłam się spełnić. W pracy ważny jest dla mnie kontakt z ludźmi, a tu go nie brakowało, do tego pracują tu fantastyczne osoby, z którymi nigdy nie jest nudno. Dziś moja praca różni się diametralnie od tej, od której zaczynałam i z tego jestem dumna.

Co należy do Twoich obowiązków?

M: – raportowanie wyników sprzedaży
– certyfikacja i podział bazy na rynku B2B
– załatwianie spraw bieżących dotyczących organizacji Firmy
– organizacja spotkań, imprez firmowych
– zakup potrzebnych materiałów

Jak wygląda COB z Twojej perspektywy?

M: Podczas mojej pracy w COB zauważyłam wiele zmian, które zostały wprowadzone w życie firmy. Dzięki zmianie siedziby, z ciasnej kamienicy do nowoczesnego, charakterystycznego budynku podniósł się prestiż COB i wygoda naszej pracy, ale zmiany to nie tylko miejsce, to przede wszystkim ludzie. Przez „zdrowe” podejście do pracy naszych przełożonych panuje tu dobra atmosfera. Pojawiły się projekty, z których możemy wszyscy korzystać (ubezpieczenie na życie, korzystne warunki korzystania z klubu fitness, nauka j. angielskiego), sama chodzę na lekcje angielskiego i skorzystałam z dodatkowego ubezpieczenia. Cieszę się również z pojawiających się coraz częściej akcji charytatywnych, lubię bezinteresownie pomagać. Widzę chęć oraz możliwości dalszego rozwoju Firmy, w których mam nadzieję uczestniczyć ;)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

COB SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Grodzka 19 85-109 Bydgoszcz, KRS 0000490560, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: iod@e-cob.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Natalia Perczyńska.

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

III. Cele podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z naszych i naszych partnerów handlowych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności:

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: podstawowe dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, dane adresowe, dane kontaktowe.

Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, w szczególności Orange Polska S.A., które zostały powierzone nam w celu świadczenia usług dostarczanych przez nas.

Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

1. zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.

VII. Okres przechowywania danych

  1. Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, przez okres negocjowania oraz trwania umowy zawartej z Orange Polska S. A. oraz innymi partnerami handlowymi, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z w/w umowy.

  2. Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Orange Polska S. A. oraz innych partnerów handlowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzamy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

  1. Prawo dostępu do swoich danych.

Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.

  1. Prawo do sprostowania (poprawiania swoich danych).

Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.

  1. Prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.

  1. Ograniczenia przetwarzania danych.

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Sprzeciw marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację”. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  1. Prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo otrzymać od nas kopię danych osobowych Ciebie dotyczących w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora. Korzystając z tego prawa masz możliwość zlecenia nam przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

  1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

  1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych lub zgłosić sprzeciw marketingowy możesz pod adresem mailowym iod@e-cob.pl.

IX. Informacje o źródle danych:

Twoje dane uzyskaliśmy od : Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326) Al. Jerozolimskie 160; E-PASAŻ.EU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-926) ul. Walecznych 68/9; DBMS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-651) ul. Gwiaździsta 71/10; Directan z siedzibą w Suchy Las k.Poznania (62-002) Nowy Rynek 6/12; Polska Wywiadownia Gospodarcza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 6/75.